ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer
Oakish
Driebanweg 15-57
1607 ML Hem
06-46712348
info@oakish.nl
KVK-nummer: 55001599
BTW-nummer: NL002093341B23

Algemeen
Met een bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Oakish akkoord gaat. Oakish heeft het recht zonder opgave van reden de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te veranderen. Voor een koopovereenkomst gelden echter de voorwaarden zoals op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Levering/verzendkosten
Voor de verzendkosten / administratiekosten worden €6,95 gerekend. Alle producten zijn met de hand gemaakt en liggen dus niet standaard op voorraad, we streven naar een levertijd van 1 tot 10 werkdagen (na ontvangst van de betaling). Indien materialen niet meer leverbaar zijn vervalt de koopovereenkomst of wordt er naar een andere oplossing gezocht. De vermelde leveringstijden zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Bij vooruitbetaling wordt uw bestelling verzonden wanneer de betaling bij Oakish binnen is. Wanneer een vooruitbetaling niet binnen vijf werkdagen na plaatsen van de bestelling binnen is, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst. Klanten uit België kunnen bestellen via mail en betalen doormiddel van een internationale overschrijving.

Retourneren
Uw aankoop mag tot maximaal 7 dagen na aankoop geretourneerd worden, mits onbeschadigd en niet gepersonaliseerd met bijsluiting van de factuur.
Retourzendingen zonder factuur nemen we niet in behandeling. Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de koper. Terugbetaling van het aankoopbedrag minus de verzend- en afhandelingskosten vindt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling plaats. Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn worden ook niet in behandeling genomen. Vermeld duidelijk op de factuur naar welk rekeningnummer we het bedrag kunnen terugstorten. In geval van afgeprijsde artikelen ontvangt u een tegoedbon en ontvangt u geen geld terug.

Garantie
Oakish garandeert dat alle artikelen voldoen aan normale eisen van deugdelijkheid. Als bij normaal gebruik, gebreken optreden aan het artikel dan krijgt u na het terugsturen van het defecte artikel, een nieuw artikel toegestuurd. Beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 1 dag na ontvangst van uw bestelling, melding wordt gemaakt. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. U krijgt levenslang garantie op uw aankoop. Van garantie is uitgesloten: verkleuring van leer, afgeven van leer, algemene slijtage van het leer en het onjuist behandelen van het product. U dient bij het product die wordt teruggezonden voor vervanging, een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht toe te voegen. Dit kan naar:
Oakish
T.a.v.: Retour
‘t Nieuwe Eilant 7
1606 DB Venhuizen

Retourzendingen zonder factuur worden niet in behandeling genomen.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
* Slijtage door gebruik
* Slijtage door wassen
* Als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
* Vocht, extreme warmte, zonlicht

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. Oakish gebruikt deze gegevens alleen om u in de toekomst eventuele aanbiedingen te kunnen doen.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan de kleur van leer afwijken. Alle foto’s en specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Aan de kleuren en afmetingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Prijzen
De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Aansprakelijkheid
Oakish is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Oakish in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Oakish gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.